Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.

Ochrana osobných údajov

Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o. (ďalej „Prevádzkovateľ“) zhromažďuje, spracováva a používa osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v spojení s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov  o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje len na ten účel, na ktorý boli získané. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje iba v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov, ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a nebude tieto predpisy obchádzať.

Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov, pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak.

Prevádzkovateľ zabezpečuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov, tiež chráni spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania a za týmto účelom prijal a prijíma primerané bezpečnostné opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov.

Prevádzkovateľ spracúva a  bude spracúvať osobné údaje v súlade s právami dotknutej osoby.

 

V prípade podrobnejších informácií použite web stránku:

www.osobnyudaj.sk

 

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu:

jan.breza@bhhc.sk

tel. č. 033/7989423

 


 

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster


1889357

Úvodná stránka