Prechod na navigáciu vodorovná
Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o. » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-50 z 1027
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
1027ARCHSTYL, s.r.o., Pažite 423/1, 907 01 MyjavaZmluva o dieloProjektová dokumentácia pre realizáciu stavby - Športové ihrisko, detské ihrisko a workoutové ihrisko - areál Letného kúpaliska , Zámok 14, 920 01 Hlohovec 5 610,00 €9.2.2018nestanovený
1026Peter Drahovský, Svätopeterská 13, 920 01 HlohovecNájomná zmluvaNájom 1- izbový byt, Svätopeterská 13, 920 01 Hlohovec65,72 €1.3.201828.2.2019
1025Anton Hlaváč, 920 55 Bojničky č. 196Zmluva o dieloVykonávanie stolárskych a sklenárskych prác v rozsahu živnosti na základe nahlášok0,00 €1.2.2018nestanovený
1024MUDr. Jozef Vrábel, Podzámska č.27, 920 01 HlohovecDodatok č.4Podnájom nebytového priestoru, Nábrežie A.Hlinku 27, 920 01 Hlohovec - ukončenie zmluvy0,00 €31.1.201831.1.2018
1023ALAGENEX s.r.o., Radlinského 10, 920 01 HlohovecDodatok č.2Nájomom nebytového priestoru, Nám. sv. Michala 16, 920 01 Hlohovec - ukončenie nájmu0,00 €31.1.201831.1.2018
1022Apoštolská cirkev na Slovensku - Zbor v Hlohovci, Tehelná č.6, 920 01 HlohovecDodatok č.2Podnájom nebytového priestoru, R.Dilonga č.20, 920 01 Hlohovec - ukončenie podnájmu0,00 €31.1.201831.1.2018
1021Technouniverzum, s.r.o., M.Benku1760/34,920 01 HlohovecPodnájomná zmluvaPodnájom nebytového priestoru, Šafárikova ul. č.9, 920 01 Hlohovec 338,93 €1.2.2018nestanovený
1020Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 BratislavaZmluva o poskytovaní verejných služiebZmena služby PRIMA na paušál - UĽP Hlohovec- Program šikovná voľba za 1 EURO1,00 €23.1.2018nestanovený
1019BEVVA s.r.o., Ovocná 2844/12, 917 08 TrnavaZmluva o dieloProjektová dokumentácia stavby - rekonštrukcia objektu Nemocnica s poliklinikou v Hlohovci11 520,00 €20.1.201831.1.2018
1018Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 BratislavaZmluva o dodávke plynu - MaloodberZdružená dodávka plynu Sereďská 46, 920 03 Hlohovec0,00 €11.1.2018nestanovený
1017Vodárenské a technické služby, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 HlohovecZmluva č.08960 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vrátane dažďových vôd verejnou kanalizáciouDodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vrátane dažďových vôd verejnou kanalizáciou -Sereďská cesta 48/676, 920 03 Hlohovec0,00 €2.1.2018nestanovený
1016Hlohovecká televízia, s.r.o., Nám. sv. Michala č.3, 920 01 HlohovecZmluva o poskytovaní vysielacieho času v HTVZabezpečenie vysielacieho času pre priebežné informácie pre klientov odberateľa v HTV1 700,00 €1.1.201831.12.2018
1015Folklórna skupina Šulekovo z Hlohovca, Hlohová 103/12, 920 01 HlohovecPodnájomná zmluvaPodnájom nebytového priestoru, Sereďská č.48, 920 03 Hlohovec 194,50 €1.1.2018nestanovený
1014Denne centrum Bereksek, o.z., Sereďská 608/38, 920 03 Hlohovec, m.č. ŠulekovoPodnájomná zmluvaPodnájom nebytového priestoru, Sereďská č.48, 920 03 Hlohovec 283,25 €1.1.2018nestanovený
1013ALLIANZ - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 BratislavaFlotilová poistná zmluva pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - rámcová zmluva ZBHSPovinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidlaalebo súboru vozidiel, ktorý je uvedený v zozname vozidiel podľa prílohy  418,00 €1.1.2018nestanovený
1012ALLIANZ - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 BratislavaFlotilová poistná zmluva pre poistenie Moje auto KASKO - rámcová zmluva ZBHSPoistenie súboru motorových a prívesných vozidiel uvedeného v zozname vozidiel podľa prílohy1 257,00 €1.1.2018nestanovený
1011Materská škola, Nábrežie 23, 920 01 HlohovecZmluva o dodávke tepla - Kúpna zmluvaDodávka tepla na vykurovanie a ohrev TÚV - MŠ Fračtácka 4, 920 01 Hlohovec0,00 €1.1.2018nestanovený
1010Materská škola, Fraštácka 4, 920 01 HlohovecDohoda o skončení odberu teplaDodávka tepla na vykurovanie a ohrev TÚV - ukončenie odberu0,00 €31.12.201731.12.2017
1009Dagmar Hargašová - SALÓn EMILLY, Hájska 466/16, 919 27 BrestovanyDodatok č.3Nájom nebytového priestoru - Námestie sv. Michala 16, 920 01 Hlohovec -zmena zálohových platieb 102,11 €1.1.2018nestanovený
1008Soňa Gogová - EMILLY, Závalie 10, 920 01 HlohovecDodatok č.4Nájom nebytového priestoru - Námestie sv. Michala 16, 920 01 Hlohovec - zmena zálohových platieb60,00 €1.1.2018nestanovený
1007Lucia Polakovičová Salon EMILLY, Nám. sv. Michala 16, 920 01 HlohovecDodatok č.3Nájom nebytového priestoru - Námestie sv. Michala 16, 920 01 Hlohovec - ukončenie0,00 €31.12.201731.12.2017
1006ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku č. 28/R51/2018 2019Dodávka elekriny do odberných miest, zodpovednosť za odchýlkua zabezpečenie distribučných služieb0,00 €1.1.201831.12.2019
1005Mgr. Barbora Kraicová, Pltnícka 219/26, 920 03 HlohovecNájomná zmluvaNájom nebytového priestoru - Námestie sv. Michala 16, 920 01 Hlohovec 307,90 €1.1.2018nestanovený
1004Ing. Jozef Greš, 067 22 Slovenská Volová 47Podnájomná zmluvaPrenájomom nebytového priestoru, Železničná 2/A, 920 01 Hlohovec 199,33 €1.4.2018nestanovený
1003Mesto Hlohovec so sidlom M.R.Štefánika 1, 920 01 Hlohovec Dodatok č.6Nájomné za užívanie prenajatých hnuteľných vecí pre rok 20181 980,00 €1.1.2018nestanovený
1002Mesto Hlohovec, M.R.Štefánika č.1, 920 01 HlohovecDodatok č.8Nájom za užívanie prenajatých stavieb a Technológií na rok 2018 180 000,00 €1.1.2018nestanovený
1001Mesto Hlohovec, M.R.Štefánika č.1, 920 01 HlohovecDodatok č.13Nájom za užívanie prenajatých nehnuteľností na rok 201863 020,00 €1.1.2018nestanovený
1000Petra Valovičová, pribinova 104, 920 01 HlohovecNájomná zmluvaNájom 2- izbový byt, Pribinova 104, 920 01 Hlohovec 201,34 €1.1.201831.12.2020
999Územná úradovňa ZVJS Leopoldov Slovenskej sekcie IPA, Gucmanova č.19/670, 920 41 LeopoldovPodnájomná zmluvaPrenájomom UĽP, Bezručova č.2, 920 01 Hlohovec za účelom športových aktivít 180,00 €20.12.201728.12.2017
998ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o., Koniarekova20/B, 917 21 TrnavaDodatok č.3Poskytovanie bezpečnostných služieb (strážna služba) - zvýšenie minimálnej mzdy0,00 €1.1.2018nestanovený
997Jozefína Bangová, Pribinova 104, 920 01 HlohovecNájomná zmluvaNájom 1- izbový byt, Pribinova 104, 920 01 Hlohovec94,16 €1.12.201730.11.2020
996Elena Tomeková, Pribinova 104, 920 01 HlohovecNájomná zmluvaNájom 1- izbový byt, Pribinova 104, 920 01 Hlohovec94,19 €1.12.201730.11.2020
995KARS s.r.o., Bratislavská 53/8432, 841 06 Bratislava -m.č. Záhorská BystricaDodatok č.2Podnájom nebytového priestoru, M.R.Štefánika č.3, 920 01 Hlohovec - ukončenie podnájmu0,00 €30.11.201730.11.2017
994Sašetky, Dlhá 4, 920 41 LeopoldovPodnájomná zmluvaPrenájomom Mestskej telocvične, Železničná 2/A, 920 01 Hlohovec12,00 €11.11.201718.12.2017
993PROFIT4U s.r.o., Za poštou 1192/6C, 920 01 HlohovecDodatok č.1Podnájom nebytového priestoru, Seredská cesta č.40, 920 03 Hlohovec - Šulekovo - ukončenie podnájmu0,00 €31.10.201731.10.2017
992JUDr. Róbert Spál, Paulínska 24, 917 01 TrnavaZmluva o poskytovaní právnych služiebPoskytovanie právnych služieb1 500,00 €1.11.201731.12.2018
991Roman Ondrejka, Pod Beranom 10, 920 01 HlohovecNájomná zmluvaNájom 1- izbový byt, Pod Beranom 10, 920 01 Hlohovec 116,69 €1.11.201731.10.2018
990Slavomír Rafael, Tehelná 10, 920 01 HlohovecNájomná zmluvaNájom 2- izbový byt, Tehelná 10, 920 01 Hlohovec54,30 €1.11.201731.10.2018
989Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s.r.o., Nábrežie A. Hlinku 27, 920 01 HlohovecDodatok č.1Dohodnuté množstvo tepla na rok 20180,00 €1.1.201831.12.2018
988OBCHODNÉ CENTRUM VIKTORIA, s.r.o., Hollého 1, 920 01 HlohovecDodatok č.8Dohodnuté množstvo tepla na rok 20180,00 €1.1.201831.12.2018
987Vlastníci bytov a NP - Podzámska 37, Hlohovec v zastúpení Dom Byt Servis, s.r.o., Tehelná 3/A, 917 01 TrnavaDodatok č.8Dohodnuté množstvo tepla na rok 20180,00 €1.1.201831.12.2018
986Bytové družstvo so sídlom v Trnave, Ludvika van Beethovena 26, 917 08 TrnavaDodatok č.14Dohodnuté množstvo tepla na rok 20180,00 €1.1.201831.12.2018
985Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 BratislavaDodatok č.8Dohodnuté množstvo tepla na rok 20180,00 €1.1.201831.12.2018
984AMOS SK s.r.o, Námestie sv. Michala 1, 920 01 HlohovecDodatok č.2Dohodnuté množstvo tepla na rok 20180,00 €1.1.201831.12.2018
983AMOS SK s.r.o, Námestie sv. Michala 1, 920 01 HlohovecDodatok č.5Dohodnuté množstvo tepla na rok 20180,00 €1.1.201831.12.2018
982Materská škola, Vinohradská 7, 920 01 HlohovecDodatok č.15Dohodnuté množstvo tepla na rok 20180,00 €1.1.201831.12.2018
981Mesto Hlohovec - Mestský úrad Hlohovec, M.R.Štefánika 1, 920 01 HlohovecDodatok č.13Dohodnuté množstvo tepla na rok 20180,00 €1.1.201831.12.2018
980Materská škola, Hollého č.3, 920 01 HlohovecDodatok č.13Dohodnuté množstvo tepla na rok 20180,00 €1.1.201831.12.2018
979Nábrežie 12, 920 01 Hlohovec - Spoločenstvo vlastníkovDodatok č.13Dohodnuté množstvo tepla na rok 20180,00 €1.1.201831.12.2018
978HARMÓNIA-Zariadenie pre seniorov Hlohovec, Hollého 7, 920 01 HlohovecDodatok č.13Dohodnuté množstvo tepla na rok 20180,00 €1.1.201831.12.2018
Položky 1-50 z 1027


1074959

Úvodná stránka