Prechod na navigáciu vodorovná
Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o. » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-50 z 963
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
962Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Zmluva o pripojeni odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavyPripojenie elektrického zariadenia a zabezpečenie maximálnej rezervovanej kapacity - Zámok 4, Hlohovec 0,00 €15.9.2017nestanovený
961FARO s.r.o., Timravy 1696/49, 920 01 HlohovecDodatok č.2Nájom nebytového priestoru - Námestie sv. Michala 16, 920 01 Hlohovec - zmena právneho nástupcu0,00 €1.9.2017nestanovený
960ALAGENEX s.r.o., Radlinského 10, 920 01 HlohovecDodatok č.1Nájom nebytového priestoru - Námestie sv. Michala 16, 920 01 Hlohovec - zmena m2 304,70 €1.9.2017nestanovený
959A-Z veľkoobchod, s.r.o., Pod Jašterom, 920 01 HlohovecNájomná zmluvaNájom nebytového priestoru - Námestie sv. Michala 16, 920 01 Hlohovec1 627,21 €1.10.2017nestanovený
958Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 BratislavaRámcová zmluva Dodávka plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) do odberných miest0,00 €1.1.201831.12.2018
957Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 BratislavaZmluva o dodávke plynu - S-KlasikDodávka plynu K- Bernolákova a K-Slobodáreň, 920 01 Hlohovec0,00 €1.1.201831.12.2018
956VIA AURIS s.r.o., Detvianska 7092/50 PiešťanyPodnájomná zmluvaPodnájom nebytového priestoru, Nábrežie A.Hlinku 27, 920 01 Hlohovec - zdravotnícke zariadenie 289,07 €1.9.2017nestanovený
955DATAGRAM, s.r.o., Hlohová 2, 920 01 HlohovecRámcová zmluva č. 217121 o poskytovaní elektronických komunikačných služiebPoskytovanie elektronických komunikačných služieb - služba Internet - Kamerový systém 1 - Zámok 14, 920 01 Hlohovec15,00 €4.8.2017nestanovený
954Mesto Hlohovec, M.R.Štefánika č.1, 920 01 HlohovecZmluva o umiestnení zariadenia na prístup do siete InternetInštalácia zariadenia v budove v mieste strecha Domu služieb a umožniť jeho prevádzku - nám. sv.Michala 16, 920 01 Hlohovec0,00 €22.7.2017nestanovený
953Maroš Ševček a Lucia Ševčeková, Pod Beranom 10, 920 01 HlohovecNájomná zmluvaNájom 1- izbový byt, Pod Beranom 10, 920 01 Hlohovec 115,00 €1.7.201730.6.2018
952Mesto Hlohovec, M.R.Štefánika č.1, 920 01 HlohovecZmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Hlohovec na rok 2017Finančná dotácia na pokrytie výdavkov spojených s úhradou energií Umelej ľadovej plochy na zabezpečenie chodu prevádzky UĽP30 000,00 €27.7.2017nestanovený
951Branislav Boris, Pribinova 104, 920 01 HlohovecNájomná zmluvaNájom 2- izbový byt, Pribinova 104, 920 01 Hlohovec 202,31 €15.7.201714.7.2020
950Zuzana Dudaš a Zolika Dudaš, Pribinova 104, 920 01 HlohovecNájomná zmluvaNájom 2- izbový byt, Pribinova 104, 920 01 Hlohovec 290,34 €15.7.201714.7.2020
949Miroslava Grajciarová, Pribinova 104, 920 01 HlohovecNájomná zmluvaNájom 2- izbový byt, Pribinova 104, 920 01 Hlohovec 243,34 €15.7.201714.7.2020
948Tomáš Bartek, Pribinova 104, 920 01 HlohovecNájomná zmluvaNájom 2- izbový byt, Pribinova 104, 920 01 Hlohovec 201,34 €15.7.201714.7.2020
947Valéria Kadlubová - Štvorlístok, Nitrianska 2526/35, 920 01 HlohovecPodnájomná zmluvaPodnájom nebytového priestoru, Za poštou 7, 920 01 Hlohovec 293,93 €1.7.201731.12.2020
946Ivan Kadlub -Rafael, Nitrianska 2526/35, 920 01 HlohovecDodatok č.1Podnájom nebytového priestoru, Za poštou 7, 920 01 Hlohovec - zmena m294,25 €1.7.2017nestanovený
945Bibiana Trubačová a Ľubomír Trubač, Pribinova 104, 920 01 HlohovecNájomná zmluvaNájom 3- izbový byt, Pribinova 104, 920 01 Hlohovec 283,72 €1.7.201730.6.2020
944Erika Dubovská, Pribinova 104, 920 01 HlohovecNájomná zmluvaNájom 2- izbový byt, Pribinova 104, 920 01 Hlohovec 243,65 €1.7.201730.6.2020
943Mária Kubíčková, Pribinova 104, 920 01 HlohovecNájomná zmluvaNájom 2- izbový byt, Pribinova 104, 920 01 Hlohovec 222,34 €9.6.20178.6.2020
942TAX - AUDIT Slovensko, spol. s r.o., Kapitulská 14, 917 01 TrnavaZmluva o zabezpečení audítorských a overovacích prác v roku 2017vykonanie štatutárneho auditu účtovnej závierky k 31.12.2017 v zmysle zákona3 900,00 €8.6.2017nestanovený
941Jozefína Biháryová, Svätopeterská 13/B, 920 01 HlohovecNájomná zmluvaNájom 2- izbový byt, Svätopeterská 13/B, 920 01 Hlohovec98,32 €1.6.201731.5.2018
940Helena Vakulová, Svätopeterská 13, 920 01 HlohovecNájomná zmluvaNájom 1- izbový byt, Svätopeterská 13, 920 01 Hlohovec81,19 €1.6.201731.5.2018
939Monika Matečná, Pribinova 104, 920 01 HlohovecNájomná zmluvaNájom 1- izbový byt, Svätopeterská 13, 920 01 Hlohovec 114,37 €1.6.201731.5.2020
938Mesto Hlohovec, M.R.Štefánika č.1, 920 01 HlohovecZmluva o výpožičke 167/2017Bezplatné užívanie 2ks odpadových košov v objeme 60 l na triedenie a recykláciu odpadu -papier a plasty0,00 €31.5.2017nestanovený
937Monika Póšová, pribonova 104, 920 01 HlohovecNájomná zmluvaNájom 1- izbový byt, Pribinova 104, 920 01 Hlohovec 114,37 €1.6.201731.5.2020
936Dagmar Tušimová, Pribinova 104, 920 01 HlohovecNájomná zmluvaNájom 2- izbový byt, Pribinova 104, 920 01 Hlohovec 194,66 €1.6.201731.5.2020
935Alena Patylová, Manckovičova 1, 920 01 HlohovecPodnájomná zmluvaPodnájom nebytového priestoru - garáž, Nábrežie A.Hlinku 27, 920 01 Hlohovec27,39 €1.6.2017nestanovený
934NN Životná poisťovňa, a.s., Jesenského 4/C, 811 02 BratislavaSkupinová poistná zmluva č.02/EB/2017Skupinové životné poistenie, úrazové prripoistenie a skupinové poistenie kritických chorôb1 177,00 €30.5.2017nestanovený
933Iveta Svetlíková, Pribinova 104, 920 01 HlohovecNájomná zmluvaNájom 1- izbový byt, Pribinova 104, 920 01 Hlohovec 142,19 €1.6.201731.5.2020
932Jana Kusyová, Pribinova 104, 920 01 HlohovecNájomná zmluvaNájom 2- izbový byt, Pribinova 104, 920 01 Hlohovec 172,66 €1.6.201731.5.2020
931Miroslav Blahuta, pribinova 104, 920 01 HlohovecNájomná zmluvaNájom 1- izbový byt, Pribinova 104, 920 01 Hlohovec 142,16 €1.6.201731.5.2020
930Viktor Gajdoš, Pribinova 104, 920 01 HlohovecNájomná zmluvaNájom 1- izbový byt, Pribinova 104, 920 01 Hlohovec 142,16 €1.6.201731.5.2020
929Milan Baláž a Jolana Balážová, Pribinova 104, 920 01 HlohoevcNájomná zmluvaNájom 2- izbový byt, Pribinova 104, 920 01 Hlohovec 243,31 €1.6.201731.5.2020
928Veronika Prachárová, Pribinova 104, 920 01 HlohovecNájomná zmluvaNájom 2- izbový byt, Pribinova 104, 920 01 Hlohovec 222,31 €1.6.201723.8.2017
927Daniela Kollárová, Pribinova 104, 920 01 HlohovecNájomná zmluvaNájom 2- izbový byt, Pribinova 104, 920 01 Hlohovec 222,34 €1.6.201731.5.2020
926Rudolf Daniš a Alena Danišová, Pribinova 104, 920 01 HlohovecNájomná zmluvaNájom 3- izbový byt, Pribinova 104, 920 01 Hlohovec 284,04 €1.6.201731.5.2020
925Stanislava Danišová Bardiovská a Karol Daniš, Pribinova 104, 920 01 HlohovecNájomná zmluvaNájom 3- izbový byt, Pribinova 104, 920 01 Hlohovec 283,72 €1.6.201731.5.2020
924Peter Koleno, Pribinova 104, 920 01 HlohoevcNájomná zmluvaNájom 1- izbový byt, Pribinova 104, 920 01 Hlohovec 142,50 €1.6.201731.5.2020
923Marta Bednárová a Ján Bednár, Pribinova 104, 920 01 HlohovecNájomná zmluvaNájom 3- izbový byt, Pribinova 104, 920 01 Hlohovec 283,72 €1.6.201731.5.2020
922Lýdia Halašová, Pribinova 104, 920 01 HlohovecNájomná zmluvaNájom 3- izbový byt, Pribinova 104, 920 01 Hlohovec 264,72 €1.6.201731.5.2020
921Erika Hromadová, Pribinova 104, 920 01 HlohovecNájomná zmluvaNájom 2- izbový byt, Pribinova 104, 920 01 Hlohovec 214,66 €1.6.201731.5.2020
920Blanka Poláková, Pribinova 104, 920 01 hlohovecNájomná zmluvaNájom 2- izbový byt, Pribinova 104, 920 01 Hlohovec 201,34 €1.6.201731.5.2020
919Jitka Javorová, Pribinova 104, 920 01 HlohovecNájomná zmluvaNájom 2- izbový byt, Pribinova 104, 920 01 Hlohovec 264,65 €1.6.201731.5.2020
918Stanislav Babušek. Pribinova 104, 920 01 HlohovecNájomná zmluvaNájom 1- izbový byt, Pribinova 104, 920 01 Hlohovec 142,19 €1.6.201731.5.2020
917Lukáš Hrebenár, Pribinova 104, 920 01 HlohovecNájomná zmluvaNájom 2- izbový byt, Pribinova 104, 920 01 Hlohovec 214,66 €1.6.201731.5.2020
916Monika Hagarová, Pribinova 104, 920 01 HlohovecNájomná zmluvaNájom 2- izbový byt, Pribinova 104, 920 01 Hlohovec 201,34 €1.6.201731.5.2020
915Mgr. Branislav Majerský, Pribinova 104, 920 01 HlohovecNájomná zmluvaNájom 2- izbový byt, Pribinova 104, 920 01 Hlohovec 222,31 €1.6.201731.5.2020
914Jaromír Kožušník a Martina Kožušníková, Pribinova 104, 920 01 HlohovecNájomná zmluvaNájom 2- izbový byt, Pribinova 104, 920 01 Hlohovec 243,34 €1.6.201731.5.2020
913Karolína Billová, Pribinova 104, 920 01 HlohovecNájomná zmluvaNájom 2- izbový byt, Pribinova 104, 920 01 Hlohovec 222,34 €1.6.201731.5.2020
Položky 1-50 z 963


1010772

Úvodná stránka