Prechod na navigáciu vodorovná
Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o. » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-50 z 1046
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
1046Termomont Dolná Krupá, s.r.o., Vysoká 42/6785, 919 34 Biely KostolZmluva o dielo č.2018-2-003Výmena rozvodov TV pre BD Hollého 2-32 175 679,60 €16.4.201815.9.2018
1045Tomáš Dávidek DAVSTAV, Vinohradská 3/B, 920 01 HlohovecZmluva o dieloZhotovenie Plážové športoviská, detské a workoutové ihrisko v areáli kúpaliska v Hlohovci, Zámok 14, 920 01 Hlohovec 124 120,41 €20.6.201820.6.2018
1044Milan Kramoliš, M.R.Štefánika 270/39, 920 01 HlohovecDodatok č.1Podnájom nebytového priestoru - Náb. A. Hlinku 1, 920 01 Hlohovec - ukončenie podnájmu0,00 €31.3.201831.3.2018
1043Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 BratislavaZmluva o dodávke plynu - MaloodberDodávka plynu do odberného miesta - Zámok 13/2282, 920 01 Hlohovec0,00 €30.3.2018nestanovený
1042Mesto Hlohovec, M.R.Štefánika 1, 920 01 HlohovecZmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mestaHlohovec na rok 2018Poskytnutie finančnej dotácie v zmysle rozpočtu mestaHlohovec na rok 2018 - Umelá ľadová plocha - pokrytie výdavkov spojenou s úhradou energií a na zabezpečenie chodu prevádzky30 000,00 €30.3.2018nestanovený
1041Rastislav Štefanka, Pribinova 49, 920 01 HlohovecPodnájomná zmluvaPodnájom nebytového priestoru - záhrady, Pribinova 396/51, 920 01 Hlohovec 920 01 Hlohovec -0,20 €26.3.20184.4.2018
1040Janka Mizerová, Svätopeterská 13/B, 920 01 HlohovecNájomná zmluvaNájom 2- izbový byt, Svätopeterská 13/B, 920 01 Hlohovec 192,13 €24.3.201831.1.2019
1039Martina Helísková, Svätopeterská 13/A, 920 01 HlohovecNájomná zmluvaNájom 1- izbový byt, Svätopeterská 13/A, 920 01 Hlohovec 120,95 €24.3.201831.1.3018
1038Branislav Bihari. Pod Beranom 10, 920 01 HlohovecNájomná zmluvaNájom1- izbový byt, Pod Beranom 10, 920 01 Hlohovec 111,98 €15.3.201814.3.2019
1037Ján Kúdela, Svätopeterská 13, 920 01 HlohovecNájomná zmluvaNájom 1- izbový byt, Svätopeterská 13, 920 01 Hlohovec77,86 €15.3.201814.3.2019
1036ABS GROUP, s.r.o., Odborárska 5230/30, 921 01 BankaPodnájomná zmluvaPrenájomom nebytového priestoru, Železničná 2/A, 920 01 Hlohovec 380,38 €1.3.201831.12.2020
1035Občianske združenie Steel - mill, Osloboditeľov 264/2, 920 03 HlohovecPodnájomná zmluvaPodnájom nebytového priestoru, Sereďská č.48, 920 03 Hlohovec, m.č. Šulekovo 127,07 €1.3.2018nestanovený
1034Tatiana Maráková, Zámok 4, 920 01 HlohovecNájomná zmluvaNájom 2- izbový byt, Zámok 4, 920 01 Hlohovec61,60 €1.3.201828.2.2019
1033Mesto Hlohovec, M.R.Štefánika 1, 920 01 HlohovecZmluva o výkone správyZabezpečenie prevádzky, údržby a opráv spoločných častí a spoločných zariadení a nájomných bytov - Pod Beranom 10, R.Dilonga 6/A, Koperníkova 3, Nitrianska 23, Hollého 26,28, 920 01 Hlohovec5,98 €1.3.2018nestanovený
1032Mesto Hlohovec, M.R.Štefánika 1, 920 01 HlohovecZmluva o výkone správyZabezpečenie prevádzky, údržby a opráv spoločných častí a spoločných zariadení a nájomných bytov - Pribinova 104, 920 01 Hlohovec5,98 €1.3.2018nestanovený
1031Mesto Hlohovec, M.R.Štefánika č.1, 920 01 HlohovecZmluva o výkone správyZabezpečenie prevádzky, údržby a opráv spoločných častí a spoločných zariadení a nájomných bytov - Bernolákova 9, Tehelná 10, Zábranie 60, Zámok 3, Hlohovec a Školská 178, Šulekova 71/A - k.ú. Šulekovo5,98 €1.3.2018nestanovený
1030Mesto Hlohovec, M.R.Štefánika 1, 920 01 HlohovecZmluva o výkone správyZabezpečenie prevádzky, údržby a opráv spoločných častí a spoločných zariadení a nájomných bytov - Svätopeterská 13, 13/A, 13/B, 920 01 Hlohovec5,98 €1.3.2018nestanovený
1029Mesto Hlohovec - Denné centrum Bereksek, M.R.Štefánika č.1, 920 01 HlohovecPodnájomná zmluvaPodnájom nebytového priestoru, Sereďská č.48, 920 03 Hlohovec, m.č. Šulekovo 283,25 €1.3.2018nestanovený
1028Mgr. Stanislava Šuchová, Pribinova 104, 920 01 HlohovecNájomná zmluvaNájom 2- izbový byt, Pribinova 104, 920 01 Hlohovec 243,31 €1.3.201828.2.2021
1027ARCHSTYL, s.r.o., Pažite 423/1, 907 01 MyjavaZmluva o dieloProjektová dokumentácia pre realizáciu stavby - Športové ihrisko, detské ihrisko a workoutové ihrisko - areál Letného kúpaliska , Zámok 14, 920 01 Hlohovec 5 610,00 €9.2.2018nestanovený
1026Peter Drahovský, Svätopeterská 13, 920 01 HlohovecNájomná zmluvaNájom 1- izbový byt, Svätopeterská 13, 920 01 Hlohovec65,72 €1.3.201828.2.2019
1025Anton Hlaváč, 920 55 Bojničky č. 196Zmluva o dieloVykonávanie stolárskych a sklenárskych prác v rozsahu živnosti na základe nahlášok0,00 €1.2.2018nestanovený
1024MUDr. Jozef Vrábel, Podzámska č.27, 920 01 HlohovecDodatok č.4Podnájom nebytového priestoru, Nábrežie A.Hlinku 27, 920 01 Hlohovec - ukončenie zmluvy0,00 €31.1.201831.1.2018
1023ALAGENEX s.r.o., Radlinského 10, 920 01 HlohovecDodatok č.2Nájomom nebytového priestoru, Nám. sv. Michala 16, 920 01 Hlohovec - ukončenie nájmu0,00 €31.1.201831.1.2018
1022Apoštolská cirkev na Slovensku - Zbor v Hlohovci, Tehelná č.6, 920 01 HlohovecDodatok č.2Podnájom nebytového priestoru, R.Dilonga č.20, 920 01 Hlohovec - ukončenie podnájmu0,00 €31.1.201831.1.2018
1021Technouniverzum, s.r.o., M.Benku1760/34,920 01 HlohovecPodnájomná zmluvaPodnájom nebytového priestoru, Šafárikova ul. č.9, 920 01 Hlohovec 338,93 €1.2.2018nestanovený
1020Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 BratislavaZmluva o poskytovaní verejných služiebZmena služby PRIMA na paušál - UĽP Hlohovec- Program šikovná voľba za 1 EURO1,00 €23.1.2018nestanovený
1019BEVVA s.r.o., Ovocná 2844/12, 917 08 TrnavaZmluva o dieloProjektová dokumentácia stavby - rekonštrukcia objektu Nemocnica s poliklinikou v Hlohovci11 520,00 €20.1.201831.1.2018
1018Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 BratislavaZmluva o dodávke plynu - MaloodberZdružená dodávka plynu Sereďská 46, 920 03 Hlohovec0,00 €11.1.2018nestanovený
1017Vodárenské a technické služby, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 HlohovecZmluva č.08960 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vrátane dažďových vôd verejnou kanalizáciouDodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vrátane dažďových vôd verejnou kanalizáciou -Sereďská cesta 48/676, 920 03 Hlohovec0,00 €2.1.2018nestanovený
1016Hlohovecká televízia, s.r.o., Nám. sv. Michala č.3, 920 01 HlohovecZmluva o poskytovaní vysielacieho času v HTVZabezpečenie vysielacieho času pre priebežné informácie pre klientov odberateľa v HTV1 700,00 €1.1.201831.12.2018
1015Folklórna skupina Šulekovo z Hlohovca, Hlohová 103/12, 920 01 HlohovecPodnájomná zmluvaPodnájom nebytového priestoru, Sereďská č.48, 920 03 Hlohovec 194,50 €1.1.2018nestanovený
1014Denne centrum Bereksek, o.z., Sereďská 608/38, 920 03 Hlohovec, m.č. ŠulekovoPodnájomná zmluvaPodnájom nebytového priestoru, Sereďská č.48, 920 03 Hlohovec 283,25 €1.1.201828.2.2018
1013ALLIANZ - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 BratislavaFlotilová poistná zmluva pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - rámcová zmluva ZBHSPovinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidlaalebo súboru vozidiel, ktorý je uvedený v zozname vozidiel podľa prílohy  418,00 €1.1.2018nestanovený
1012ALLIANZ - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 BratislavaFlotilová poistná zmluva pre poistenie Moje auto KASKO - rámcová zmluva ZBHSPoistenie súboru motorových a prívesných vozidiel uvedeného v zozname vozidiel podľa prílohy1 257,00 €1.1.2018nestanovený
1011Materská škola, Nábrežie 23, 920 01 HlohovecZmluva o dodávke tepla - Kúpna zmluvaDodávka tepla na vykurovanie a ohrev TÚV - MŠ Fračtácka 4, 920 01 Hlohovec0,00 €1.1.2018nestanovený
1010Materská škola, Fraštácka 4, 920 01 HlohovecDohoda o skončení odberu teplaDodávka tepla na vykurovanie a ohrev TÚV - ukončenie odberu0,00 €31.12.201731.12.2017
1009Materská škola, Kalinčiakova 1, 920 01 HlohovecZmluva o dodávke teplaDodávka tepla do objektu MŠ Vinohradská 7, Hlohovec0,00 €1.1.2018nestanovený
1008Materská škola, Vinohradská 7, 920 01 HlohovecDohoda o skončení odberu teplaDodávka tepla do objektu MŠ Vinohradská 7- ukončenie odberunnie 0,00 €31.12.201731.12.2017
1007Lucia Polakovičová Salon EMILLY, Nám. sv. Michala 16, 920 01 HlohovecDodatok č.3Nájom nebytového priestoru - Námestie sv. Michala 16, 920 01 Hlohovec - ukončenie0,00 €31.12.201731.12.2017
1006ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku č. 28/R51/2018 2019Dodávka elekriny do odberných miest, zodpovednosť za odchýlkua zabezpečenie distribučných služieb0,00 €1.1.201831.12.2019
1005Mgr. Barbora Kraicová, Pltnícka 219/26, 920 03 HlohovecNájomná zmluvaNájom nebytového priestoru - Námestie sv. Michala 16, 920 01 Hlohovec 307,90 €1.1.2018nestanovený
1004Ing. Jozef Greš, 067 22 Slovenská Volová 47Podnájomná zmluvaPrenájomom nebytového priestoru, Železničná 2/A, 920 01 Hlohovec 199,33 €1.4.2018nestanovený
1003Mesto Hlohovec so sidlom M.R.Štefánika 1, 920 01 Hlohovec Dodatok č.6Nájomné za užívanie prenajatých hnuteľných vecí pre rok 20181 980,00 €1.1.2018nestanovený
1002Mesto Hlohovec, M.R.Štefánika č.1, 920 01 HlohovecDodatok č.8Nájom za užívanie prenajatých stavieb a Technológií na rok 2018 180 000,00 €1.1.2018nestanovený
1001Mesto Hlohovec, M.R.Štefánika č.1, 920 01 HlohovecDodatok č.13Nájom za užívanie prenajatých nehnuteľností na rok 201863 020,00 €1.1.2018nestanovený
1000Petra Valovičová, pribinova 104, 920 01 HlohovecNájomná zmluvaNájom 2- izbový byt, Pribinova 104, 920 01 Hlohovec 201,34 €1.1.201831.12.2020
999Územná úradovňa ZVJS Leopoldov Slovenskej sekcie IPA, Gucmanova č.19/670, 920 41 LeopoldovPodnájomná zmluvaPrenájomom UĽP, Bezručova č.2, 920 01 Hlohovec za účelom športových aktivít 180,00 €20.12.201728.12.2017
998ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o., Koniarekova20/B, 917 21 TrnavaDodatok č.3Poskytovanie bezpečnostných služieb (strážna služba) - zvýšenie minimálnej mzdy0,00 €1.1.2018nestanovený
997Jozefína Bangová, Pribinova 104, 920 01 HlohovecNájomná zmluvaNájom 1- izbový byt, Pribinova 104, 920 01 Hlohovec94,16 €1.12.201730.11.2020
Položky 1-50 z 1046


1115735

Úvodná stránka