Prechod na navigáciu vodorovná
Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o. » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-50 z 1070
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
1070TAX - AUDIT Slovensko, spol. s r.o., Kapitulská 14, 917 01 TrnavaZmluva o zabezpečení audítorských a overovacích prác v roku 2018Zabezpečenie štatutárneho auditu účtovnej závierky k 31.12.2018 v zmysle zákona o účtovníctve a konzultácie pri vypracovaní DP a výročnej správy3 900,00 €26.6.2018nestanovený
1069Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sietePpripojenie odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej siete - Zámok 14, 920 01 Hlohovec0,00 €7.6.2018nestanovený
1068Pavol Spál, Svätopeterská 13, 920 01 HlohovecNájomná zmluvaNájom 1- izbový byt, Svätopeterská 13, 920 01 Hlohovec94,65 €1.6.201831.5.2019
1067Jozef Herák, Školská 178/9, 920 03 Hlohovec-ŠulekovoNájomná zmluvaNájom 2- izbový byt, Školská 178/9, 920 03 Hlohovec-Šulekovo4,95 €1.6.201831.5.2019
1066Dagmar Hargašová - SALÓn EMILLY, Hájska 466/16, 919 27 BrestovanyDodatok č.4Nájom nebytového priestoru - Námestie sv. Michala 16, 920 01 Hlohovec - zmena zálohových platieb 143,14 €1.6.2018nestanovený
1065EuroFin Consulting, a.s., Centrum 27/32, 017 01 Považská BystricaZmluva o spracúvaní osobných údajovÚprava vzájomných práv a povinnosti zmluvných strán pri spracovávaní osobných údajov dotknutých osôbv vo svojich IS 0,00 €25.5.2018nestanovený
1064WEBY GROUP, s.r.o., Nižovec 2a, 960 01 ZvolenZmluva o spracúvaní osobných údajovÚprava vzájomných práv a povinnosti zmluvných strán pri spracovávaní a zabezpečovaní ochrany osobných údajov v IS v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z..0,00 €23.5.2018nestanovený
1063Termomont Dolná Krupá, s.r.o., Vysoká 42/6785, 919 34 Biely KostolZmluva o dieloRekonštrukcia úpravne vody, bazénová technológia a stavebné úpravy, Zámok 14, 920 01 Hlohovec80 949,47 €25.5.201830.6.2018
1062Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48. 832 37 BratislavaZmluva o bežnom účte SPOROBusiness pre bytový domVedenie bežného účtu SPORObusiness pre bytový dom číslo SK71 0900 0000 0051 4407 23640,00 €4.5.2018nestanovený
1061Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48. 832 37 BratislavaZmluva o úvereposkytnutie Splátkového úveru č. 5144124742 za podmienok dohodnutých v Úverovej zmluve40 000,00 €4.5.2018nestanovený
1060Anna Andreanská, Holubyho 920/78, 920 03 Hlohovec - ŠulekovoPodnájomná zmluvaPodnájom nebytového priestoru, Sereďská č.48, 920 03 Hlohovec12,00 €1.5.2018nestanovený
1059Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavyPripojenie odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy - Zámok 13, 920 01 Hlohovec0,00 €28.4.2018nestanovený
1058Mgr. Barbora Kraicová, Pltnícka 219, 920 03 Hlohovec-ŠulekovoZmluva o dieloVybudovanie zavlažovacieho systému štadióna FK Šulekovo9 980,00 €30.4.201815.5.2018
1057INOX SERVIS s.r.o., Novosadský Dvůr 761/2, 763 00 Olomouc - Nové Sady, Česká republikaZmluva o dieloRekonštrukcia úpravne vody, bazénová technológia a stavebné úpravy, Zámok 14, 920 01 Hlohovec88 680,00 €21.4.201821.6.2017
1056HYDRANT, s.r.o., Stupavská 34, 831 06 BratislavaZmluva o dielovyvŕtanie a zabudovanie hydrogeologického prieskumného vrtu va areáli kúpaliska, Zámok 14, 920 01 Hlohovec19 000,00 €21.4.201825.5.2018
1055Termomont Dolná Krupá, s.r.o., Vysoká 42/6785, 919 34 Biely KostolZmluva o dielo č.2018-2-003Výmena rozvodov TV pre BD Hollého 2-32 175 679,60 €16.4.201815.9.2018
1054Tomáš Dávidek DAVSTAV, Vinohradská 3/B, 920 01 HlohovecZmluva o dieloZhotovenie Plážové športoviská, detské a workoutové ihrisko v areáli kúpaliska v Hlohovci, Zámok 14, 920 01 Hlohovec 124 120,41 €20.6.201820.6.2018
1053Alexandra a Daniel Berousek, Svätopeterská 13/B, 920 01 HlohovecNájomná zmluvaNájom 2- izbový byt, Svätopeterská 13/B, 920 01 Hlohovec 181,62 €1.4.201831.3.2019
1052Štefan Lisý a Tatiana Lisyová, Pod Beranom 10, 920 01 HlohovecNájomná zmluvaNájom1- izbový byt, Pod Beranom 10, 920 01 Hlohovec 103,93 €1.4.201831.3.2019
1051Martina Belanská a Milan Belanský, Pod Beranom 10, 920 01 HlohovecNájomná zmluvaNájom1- izbový byt, Pod Beranom 10, 920 01 Hlohovec 123,63 €1.4.201831.3.2019
1050Daniela Kudryová, Svätopeterská 13/A, 920 01 HlohovecNájomná zmluvaNájom 1- izbový byt, Svätopeterská 13/A, 920 01 Hlohovec 147,63 €1.4.201831.3.2019
1049Mária Masná, Svätopeterská 13, 920 01 HlohovecNájomná zmluvaNájom 1- izbový byt, Svätopeterská 13, 920 01 Hlohovec85,41 €1.4.201831.3.2019
1048Oľga Haulišová, Svätopeterská 13/A, 920 01 HlohovecNájomná zmluvaNájom 1- izbový byt, Svätopeterská 13/A, 920 01 Hlohovec 131,13 €1.4.201831.3.2019
1047nikola Trnková, Svätopeterská 13/B, 920 01 HlohovecNájomná zmluvaNájom 2- izbový byt, Svätopeterská 13/B, 920 01 Hlohovec 193,24 €1.4.201831.3.2019
1046Miroslav Toráč, Svätopeterská 13/A, 920 01 HlohovecNájomná zmluvaNájom 2- izbový byt, Svätopeterská 13/A, 920 01 Hlohovec 128,49 €1.4.201831.3.2019
1045FMC-dialyzačné služby, spol. s r.o., Teplická 99, 921 01 PiešťanyDodatok č.3Podnájom nebytového priestoru - Podzámska č.16, 920 01 Hlohovec - zmena m21 682,53 €1.4.2018nestanovený
1044Milan Kramoliš, M.R.Štefánika 270/39, 920 01 HlohovecDodatok č.1Podnájom nebytového priestoru - Náb. A. Hlinku 1, 920 01 Hlohovec - ukončenie podnájmu0,00 €31.3.201831.3.2018
1043Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 BratislavaZmluva o dodávke plynu - MaloodberDodávka plynu do odberného miesta - Zámok 13/2282, 920 01 Hlohovec0,00 €30.3.2018nestanovený
1042Mesto Hlohovec, M.R.Štefánika 1, 920 01 HlohovecZmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mestaHlohovec na rok 2018Poskytnutie finančnej dotácie v zmysle rozpočtu mestaHlohovec na rok 2018 - Umelá ľadová plocha - pokrytie výdavkov spojenou s úhradou energií a na zabezpečenie chodu prevádzky30 000,00 €30.3.2018nestanovený
1041Rastislav Štefanka, Pribinova 49, 920 01 HlohovecPodnájomná zmluvaPodnájom nebytového priestoru - záhrady, Pribinova 396/51, 920 01 Hlohovec 920 01 Hlohovec -0,20 €26.3.20184.4.2018
1040Janka Mizerová, Svätopeterská 13/B, 920 01 HlohovecNájomná zmluvaNájom 2- izbový byt, Svätopeterská 13/B, 920 01 Hlohovec 192,13 €24.3.201831.1.2019
1039Martina Helísková, Svätopeterská 13/A, 920 01 HlohovecNájomná zmluvaNájom 1- izbový byt, Svätopeterská 13/A, 920 01 Hlohovec 120,95 €24.3.201831.1.3018
1038Branislav Bihari. Pod Beranom 10, 920 01 HlohovecNájomná zmluvaNájom1- izbový byt, Pod Beranom 10, 920 01 Hlohovec 111,98 €15.3.201814.3.2019
1037Ján Kúdela, Svätopeterská 13, 920 01 HlohovecNájomná zmluvaNájom 1- izbový byt, Svätopeterská 13, 920 01 Hlohovec77,86 €15.3.201814.3.2019
1036ABS GROUP, s.r.o., Odborárska 5230/30, 921 01 BankaPodnájomná zmluvaPrenájomom nebytového priestoru, Železničná 2/A, 920 01 Hlohovec 380,38 €1.3.201831.12.2020
1035Občianske združenie Steel - mill, Osloboditeľov 264/2, 920 03 HlohovecPodnájomná zmluvaPodnájom nebytového priestoru, Sereďská č.48, 920 03 Hlohovec, m.č. Šulekovo 127,07 €1.3.2018nestanovený
1034Tatiana Maráková, Zámok 4, 920 01 HlohovecNájomná zmluvaNájom 2- izbový byt, Zámok 4, 920 01 Hlohovec61,60 €1.3.201828.2.2019
1033Mesto Hlohovec, M.R.Štefánika 1, 920 01 HlohovecZmluva o výkone správyZabezpečenie prevádzky, údržby a opráv spoločných častí a spoločných zariadení a nájomných bytov - Pod Beranom 10, R.Dilonga 6/A, Koperníkova 3, Nitrianska 23, Hollého 26,28, 920 01 Hlohovec5,98 €1.3.2018nestanovený
1032Mesto Hlohovec, M.R.Štefánika 1, 920 01 HlohovecZmluva o výkone správyZabezpečenie prevádzky, údržby a opráv spoločných častí a spoločných zariadení a nájomných bytov - Pribinova 104, 920 01 Hlohovec5,98 €1.3.2018nestanovený
1031Mesto Hlohovec, M.R.Štefánika č.1, 920 01 HlohovecZmluva o výkone správyZabezpečenie prevádzky, údržby a opráv spoločných častí a spoločných zariadení a nájomných bytov - Bernolákova 9, Tehelná 10, Zábranie 60, Zámok 3, Hlohovec a Školská 178, Šulekova 71/A - k.ú. Šulekovo5,98 €1.3.2018nestanovený
1030Mesto Hlohovec, M.R.Štefánika 1, 920 01 HlohovecZmluva o výkone správyZabezpečenie prevádzky, údržby a opráv spoločných častí a spoločných zariadení a nájomných bytov - Svätopeterská 13, 13/A, 13/B, 920 01 Hlohovec5,98 €1.3.2018nestanovený
1029Mesto Hlohovec - Denné centrum Bereksek, M.R.Štefánika č.1, 920 01 HlohovecPodnájomná zmluvaPodnájom nebytového priestoru, Sereďská č.48, 920 03 Hlohovec, m.č. Šulekovo 283,25 €1.3.2018nestanovený
1028Mgr. Stanislava Šuchová, Pribinova 104, 920 01 HlohovecNájomná zmluvaNájom 2- izbový byt, Pribinova 104, 920 01 Hlohovec 243,31 €1.3.201828.2.2021
1027ARCHSTYL, s.r.o., Pažite 423/1, 907 01 MyjavaZmluva o dieloProjektová dokumentácia pre realizáciu stavby - Športové ihrisko, detské ihrisko a workoutové ihrisko - areál Letného kúpaliska , Zámok 14, 920 01 Hlohovec 5 610,00 €9.2.2018nestanovený
1026Peter Drahovský, Svätopeterská 13, 920 01 HlohovecNájomná zmluvaNájom 1- izbový byt, Svätopeterská 13, 920 01 Hlohovec65,72 €1.3.201828.2.2019
1025Anton Hlaváč, 920 55 Bojničky č. 196Zmluva o dieloVykonávanie stolárskych a sklenárskych prác v rozsahu živnosti na základe nahlášok0,00 €1.2.2018nestanovený
1024MUDr. Jozef Vrábel, Podzámska č.27, 920 01 HlohovecDodatok č.4Podnájom nebytového priestoru, Nábrežie A.Hlinku 27, 920 01 Hlohovec - ukončenie zmluvy0,00 €31.1.201831.1.2018
1023Patrik Čonka a Danka Čonková,Svätopeterská 13/B, 920 01 HlohovecNájomná zmluvaNájomom 2-izbového bytu Svátopeterská 13/B, 920 01 Hlohovec 202,22 €1.2.201831.1.2019
1022Apoštolská cirkev na Slovensku - Zbor v Hlohovci, Tehelná č.6, 920 01 HlohovecDodatok č.2Podnájom nebytového priestoru, R.Dilonga č.20, 920 01 Hlohovec - ukončenie podnájmu0,00 €31.1.201831.1.2018
1021Technouniverzum, s.r.o., M.Benku1760/34,920 01 HlohovecPodnájomná zmluvaPodnájom nebytového priestoru, Šafárikova ul. č.9, 920 01 Hlohovec 338,93 €1.2.2018nestanovený
Položky 1-50 z 1070


1186321

Úvodná stránka